Stichting Leppink-Postuma

Heb jij een goed idee voor Haaksbergen?

Op cultureel, historisch, natuur- of educatie vlak? En zoek je hiervoor nog financiering? Lees dan hieronder verder!

Wat is het doel van Stichting Leppink-Postuma?

Het leveren van financiële bijdragen ter bevordering en stimulering van

  • De culturele ontwikkeling, binnen de grenzen van de huidige gemeente Haaksbergen of welke relevant is voor de inwoners van de huidige gemeente Haaksbergen;
  • Het historisch onderzoek en historisch besef, binnen de grenzen van de huidige gemeente Haaksbergen of welke relevant is/zijn voor de inwoners van de huidige gemeente Haaksbergen;
  • De instandhouding, het herstel, het beheer, onderhoud of de eigendomsverkrijging van zaken met een natuurhistorische, natuur gerelateerde, culturele, kunsthistorische waarde of van historische waarde, alsmede educatieve projecten op deze gebieden binnen de grenzen van de huidige gemeente Haaksbergen of welke relevant is/zijn voor de inwoners van de huidige gemeente Haaksbergen; en
  • De belangstelling voor de natuur, en het (laten) opzetten van natuur educatieve projecten, een en ander binnen de grenzen van de huidige gemeente Haaksbergen of welke relevant is/zijn voor de inwoners van de huidige gemeente Haaksbergen.

Wie zijn wij?

Het echtpaar Jan en Ans Leppink-Postuma voelde zich altijd nauw betrokken bij de bewoners, cultuur, historie en natuur binnen de gemeente Haaksbergen. In eerdere instantie schonken zij, via hun bedrijf, vanaf 1985 elke paar jaar iets tastbaars op cultuur, historisch of natuurgebied. Drie projecten, die nog steeds zichtbaar zijn, halen we even naar voren: het standbeeld ‘Gehaast’ van Bert Nijenhuis, dat jaren op de hoek Markt/Von Heijdenstraat stond en nu in het Gemeentehuis, de restauratie en het terughalen naar Haaksbergen van de twee Schaepmanportretten in het Gemeentehuis en een miniatuurversie van de Haaksbergse Watermolen in Madurodam te Scheveningen.

Om de schenkingen een structureel karakter te geven hebben zij in 1998 de Stichting Leppink-Postuma opgericht om zo projecten en initiatieven financieel te ondersteunen. Het eerste grote project was de aankoop van Het Grintenbosch in 1998, dat in 2002 werd geschonken aan Natuurmonumenten onder de voorwaarde dat het blijvend een plek binnen de Haaksbergse gemeenschap kreeg. Hierna volgden vele donaties en zullen nog vele donaties volgen. 

Jan (1929 - 2020)

Ans (1936 - 2011)

Schilderijen gemaakt door de Haaksbergse kunstschilder Bart ten Bruggencate

Het bestuur

Het bestuur vergadert twee keer per jaar in april en november over de binnengekomen aanvragen. Om je aanvraag te laten behandelen dient deze uiterlijk op de 1e dag van die maand binnen te zijn gekomen. Het bestuur bestaat op dit moment uit: