Stichting Leppink-Postuma

ANBI-status en giften aan onze stichting

Klik hiervoor door naar www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/leppink-postuma

Stichting Leppink-Postuma heeft de ANBI-status. Daardoor kan er aan de stichting gedoneerd of nalaten worden zonder dat hierover (schenk/erf)belasting hoeft te worden betaald. Giften kunnen afgetrokken worden van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Wij gebruiken giften en schenkingen uitsluitend voor de gestelde doelen.

RSIN/fiscaal nummer: 809223132

Bankrekeningnummer: NL 02 SNSB 0908 1782 39 t.n.v. Stichting Leppink Postuma

Jan (1929 - 2020)

Ans (1936 - 2011)